Forum kibiców Apatora Toruń

HYDE PARK - StrongMan - Toruń, 7 sierpnia

ADK - 2010-07-28, 15:16
Temat postu: StrongMan - Toruń, 7 sierpnia
http://www.youtube.com/wa...player_embeddedOsta­teczny (wg naj­now­szych da­nych) skład na eli­mi­na­cje do Mi­strzostw Świata.
1. Jarno Hams — Holandia
2. Vi­das Ble­ka­itis — Litwa
3. Arild Hau­gen — Norwegia
4. Ste­fan So­lvi — Islandia
5. Ke­vin Nee — USA
6. Da­ren Sa­dler — Anglia
7. Ale­xan­der Klu­shev — Rosja
8. Agris Ka­zel­niks — Łotwa
9. Ro­bert Szcze­pań­ski — Polska
10. Se­ba­stian Ku­rek — Polska
11. Ja­nusz Ku­łaga — Polska
12. Sła­wo­mir To­czek – Polska


Kon­ku­ren­cje do eli­mi­na­cji Mi­strzostw Świata.
1. Spa­cer far­mera 2x150kg/40m
2. Ze­gar
3. Kule — Ring of Stones
4. Yoke 450kg + ko­wa­dło 190kg
5. Belki 130,150,170kg
6. Tar­cza 210kg + 3 elementy


Miej­sce: Mo­to­arena To­ruń im. Ma­riana Ro­sego, godz. 14.00


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group